TOVAR V AKCII

 

REKLAMA:


 

Rôzne darčekové predmety od maličkostí až po luxusné dary

 

Aktualizácia eshopu a dizajnu 12.05.2016

 

 

 OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.zahradnynabytok-gardenfurniture.eu. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Vymedzenie pojmov:

 • predávajúci (predajca) je spoločnosť Ferlund Škandinávia spol s r.o. so sídlom Krušovská 2093/61, 955 01 Topoľčany, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.Sro.,vl.č.11385/N („predajca, predávajúci“), IČO: 36531367, IČ DPH: SK2020137515 (platca DPH)
 • prevádzkovateľ internetového obchodu www.zahradnynabytok-gardenfurniture.eu je PLUTOS COMPANY, s.r.o. so sídlom Východná 6968/26, 911 08 Trenčín, Zapísaná do obchod.registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 22603/R, IČO: 45373841, IČ DPH: SK2022963239, (platca DPH)
 • kupujúci (zákazník, spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.
 • tovar sú produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.zahradnynabytok-gardenfurniture.eu
 • objednávka je kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

1. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Postup pri objednávaní tovaru v internetovom obchode www.zahradnynabytok-gardenfurniture.eu

 • Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke.
 • Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb.
 • Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením dostupnosti tovaru.
 • Potvrdenie o dostupnosti objednaného tovaru a dobe dodania je následne oznámené zákazníkovi emailom alebo telefonicky.
 • Na základe objednaného množstva, hmotnosti a objemu celej objednávky je vyčíslená cena dopravy k zákazníkovi
 • Po vzájomnom odsúhlasení dostupnosti a celkovej ceny sa stáva objednávka záväzná.
 • Kupujúci je až týmto odsúhlasením objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 • Na základe prijatej platby sa objednaný tovar rezervuje a doručí na adresu zákazníka.

Kupujúci si môže objednať tovar on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ z nejakého technického dôvodu nefunguje priame objednávanie, môže kupujúci zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info (a) zahradnynabytok-gardenfurniture.eu kde uvediete presný názov tovaru resp.katalógové číslo, počet objednaných kusov, presnú adresu a telefónne číslo. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

Takto vykonané objednávky sa považujú za záväzné a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb sú chápané ako zmluvy uzavierané na diaľku.

Všetky ceny tovaru aj služieb v internetovom obchode sú uvedené vrátane 20 % DPH.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

K cene za tovar sa účtuje ešte cena za dopravu na základe hmotnosti a objemu objednaného tovaru. Cenu za dopravu Vám oznámime súčasne s potvrdením o dostupnosti objednaného tovaru.

Súhlasom s obchodnými podmienkami dáva kupujúci predávajúcemu súhlas s posielaním informačných a obchodných emailov. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať.

 

2. PRAVIDLÁ PRI OBJEDNÁVKE

Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s Obchodnými podmienkami ako aj s dodávkou tovaru, ktorý si touto formou objednal. Vzájomné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a sú pre obidve strany záväzné. Objednávka sa stáva obojstranne záväzná až po prijatí platby na účet predajcu.


3. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

V tomto elektronickom obchode môžu nakupovať registrovaní aj neregistrovaní užívatelia.

Nová registrácia je vhodná pre tých kupujúcich, ktorí v e-shope nakupujú opakovane. Pri opakovanom nákupe nebudú musieť opäť vypĺňať svoje identifikačné údaje, ale len zadaním mena a hesla sa im automaticky načítajú zo systému.

Pre zaregistrovaných kupujúcich stačí cez tlačítko Prihlásenie zadať svoje prihlasovacie meno (kupujúci si ho pri registrácii určuje sám) a heslo, ktoré kupujúcemu vygeneruje registračný systém je doručené kupujúcemu na jeho emailovú adresu.

 

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri objednávaní bude kupujúci požiadaný o poskytnutie  platných identifikačných údajov. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru a pre zasielanie informácie o stave objednávky zákazníka. Internetový obchod nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych či neúplných údajov kupujúcim, najmä pri neuvedení  alebo zlom uvedení telefonického kontaktu a adresy doručenia.
Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasujú, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Ako chránime Vaše súkromie? kliknite na Ochrana súkromia a osobných údajov

Prevádzkovateľ je registrovaný na Úrade ochrany osobných údajov SR pod registračným číslom: 201415004.

 

5. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Potvrdenie objednávky je automaticky zaslané e-mailom na kontaktnú, zákazníkom zadanú e-mailovú adresu. Následné potvrdenie objednávky (alebo jej časti) sa vykonáva ihneď akonáhle Predávajúci overí stav skladu dodávateľa DA´CORE SWEDEN AB, STYLE STATION, (NARDI A/S, LUNDBERGS AB) a tiež termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar, spôsob a termín doručenia.


6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 1. Kupujúci má možnosť stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením Predávajúcim - pred zaplatením objednávky. Stornovanie objednávky uskutočňuje Kupujúci telefonicky a následne potvrdením storna e-mailom.
 2. Akonáhle je objednávka zaplatená, tým je záväzne potvrdená a v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z §7 ods. 6 pís. a) a c) nie je možné od zmluvy odstúpiť. Objednaný tovar bude zákazníkovi dovezený na základe individuálnej objednávky z veľkoskladov záhradného nábytku v škandinávii (DA´CORE - Švédsko, STYLE STATION - Dánsko, a pod.). Zákazník si je vedomý vysokých nákladov na dopravu a preto nie je možné objednávku po jej úhrade zrušiť bez storno poplatkov.
 3. V prípade stornovania Kupujúcim potvrdenej objednávky a uhradenej platby za objednávku už zaobstaranú je Kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (napr. cena vynaložených nákladov za tovar, dopravu a pod.).

 

(a) Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať u svojho zahraničného dodávateľa a ktorý bol už vyskladnený a odoslaný. Storno poplatok môže byť do výšky až 50 % z celkovej ceny tovaru.

(b) V prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu nákladov, ale tovar sa stornoval ešte v krajine výrobcu a nebol vyexpedovaný do krajiny Predajcu si predajca nárokuje uplatniť náklady na takto stornovaný tovar vo výške 30% z celkovej ceny tovaru - balné, dopravné služby a pod.

 

7. STORNO OBJEDNÁVYK ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na emaily, atď.)
 2. Tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 3. Tovar nie je momentálne k odberu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 4. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny a Kupujúci z hore uvedených dôvodov stornuje objednávku, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15 - tich kalendárnych dní.
 5. V prípade z titulu tretej moci.

 

 

8. SPÔSOB A TERMÍN DODANIA TOVARU

Rozvoz tovaru zabezpečujeme v SR a ČR.

Objednaný tovar je možné dodať týmito spôsobmi:

 • kuriér (úhrada plnej ceny vopred)

Kuriérskou spoločnosťou ReMax Courier Service, s.r.o. alebo TEN EXPRES, doprava je hradená zákazníkom podľa platného cenníka. Ceny sú uvedené na ich web stránke. Za dobierku účtujeme k prepravnému 5 EUR - platba kuriérovi.

 • našou vlastnou prepravou (úhrada zálohy vopred, doplatok pred dodaním bankovým prevodom)

Dovoz našou dopravou - cena za 1 km/0,50 €. V prípade veľkoobjemovej dodávky tovaru vyžadajúcej inú dopravu, cena sa upresní vzhľadom k veľkosti potrebného vozidla na prepravu tovaru.

 • osobne v sídle firmy dodávateľa tovaru (sklad Topoľčany)

Presná cena a spôsob dodania tovaru budú dohodnuté s Kupujúcim pri záväznej objednávke tovaru na základe hmotnosti a objemu objednaného tovaru. Termín dodania tovaru je 1 - 4 týždne po úhrade zálohovej platby.


9. PLATBA

Zálohová faktúra – je vystavená Predávajúcim po obdržaní objednávky a záväzného potvrdenia Kupujúceho a odoslaná e-mailom na uvedenú adresu e-mailu Kupujúceho. Vystavená zálohová faktúra bude vystavená na hodnotu minimálne 50% z celkovej ceny vrátane DPH 20%. Uhradenie zálohovej faktúry je považované v momente pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho za záväzné potvrdenie objednávky, kedy začne plynúť termín jej dodania. (POZN.: pri prevode v Slovenská Sporiteľňa - Slovenská Sporiteľňa prevod ihneď, z inej banky prevod trvá 1-3 dni) V prípade neuhradenia zálohovej faktúry do 3 dní budeme považovať objednávku za zrušenú a zaniká tým kúpno-predajná zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, čo bude oznámené Kupujúcemu.

 

10. DODANIE TOVARU

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne od 3 - 21 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky a prijatia úhrady zálohovej platby, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s Kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

Súčasťou ceny objednávky nie je montáž, vynášanie nábytku do domu či bytovky, rozvoz na dodatočne požadované miesta doručenia. Po dohode je možné si objednať za príplatok dodatočné služby a montáž ak to bude zo strany Predavajúceho možné.

Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci, ak nie je dohoda iná.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúra - slúži zároveň aj ako dodací a záručný list), návod-y na používanie výrobku.

V prípade, že by sa dodacia lehota predĺžila z titulu "tretej" moci, bude predávajúci bezodkladne o tomto informovať Kupujúceho. V tomto prípade termín náhradného dodania tovaru resp. iné riešenie bude Predavajúci konzultovať s Kupujúcim.

V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme po avizovanom dodaní tovaru (telefón, e-mail), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci neprevezme tovar pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru je povinný uhradiť náklady prvého ako i opätovného doručenia tovaru.

 

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

 

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

Akonáhle je objednávka zaplatená, tým je záväzne potvrdená a v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z §7 ods. 6 pís. a) a c) nie je možné od zmluvy odstúpiť. Tovar je objednaný zo zahraničia na konkrétnu požiadavku kupujúceho  a bude zákazníkovi dovezený na základe individuálnej objednávky z veľkoskladov záhradného nábytku v škandinávii (DA´CORE - Švédsko, STYLE STATION - Dánsko, a pod.). Zákazník si je vedomý vysokých nákladov na dopravu a preto nie je možné objednávku po jej úhrade zrušiť bez storno poplatkov. Predavajúci vyhradzuje právo náhrady spôsobnej škody až do výšky 80% z celkovej ceny tovaru.

 

12. REKLAMÁCIE A ZÁRUKY

Reklamácie sú tak ako v bežnom „kamennom obchode“ riešené v súlade s platnými právnymi normami. Kupujúci je povinný tovar ihneď po jeho prevzatí skontrolovať, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme, avšak pri odoslaní tovaru je tento poistený a Kupujúci nenesie prípadnú škodu. Platí to pri objednaní prepravy tovaru Predajcom. Tovar doručený kuriérom s viditeľne poškodeným tovarom odporúča Predajca Kupujúcemu vôbec nepreberať, prípadne o poškodení vyhotoviť fotodokumentáciu a zápis, nechať si ho prepravcom potvrdiť. V prípade poškodeného obalu (kartónu), ktorý je označený Predavajúcim ako skontrolovaný tovar nie je potrebné vyžadovať zápis o poškodení obalu. Pri poškodenom obale (kartónu) neoznačený Predajcom je potrebné skontrolovať tovar a v prípade poškodenia požadovať od kuriéra toto vyznačiť na preberajúcom doklade.

V prípade odoslania tovaru Predajcom s poškodeným obalom (týka sa to len kartonových obalov stolov, lavíc a pod.) bude tento označený Predajcom a takisto zároveň bude skontrolovaný tovar v kartóne a toto bude vyznačené Predajcom na obale.

Reklamovaný dodaný chybný alebo poškodený tovar bude vymenený v čo najkratšom možnom čase. Náklady s tým spojené vrátenie chybného alebo poškodeného tovaru bude znášať Predajca.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté počas používania, vady spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym skladovaním.

Pri reklamácii Kupujúci oznámi reklamáciu Predávajúcemu e-mailom a telefonicky ako aj zaslaním fotodokumentácie. Fotodokumentácia reklamácie je potrebná na zaslanie nášmu dodávateľovi na vybavenie zaslania náhradného rovnakého tovaru. Prípadnú požiadavku Predavajúceho na predmetný reklamovaný tovar zašle Kupujúci na adresu Predávajúceho. Náklady znáša Predavajúci. Objednávku prepravy zariaďuje Predavajúci.

Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní od dňa doručenia podkladov na reklamáciu alebo reklamovaného tovaru.

Reklamačné podmienky a Reklamačný formulár je k dispozícii tu.

 

13. NÁROK NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE U PREDAJCU ZANIKÁ

 • nepredložením dokladu o zaplatení, faktúry, dodacieho listu alebo záručného listu
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • fyzickým alebo chemickým poškodením tovaru Kupujúcim
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením pri vlastnej doprave tovaru, poškodením ohňom alebo inými zásahom tretej moci
 • zásahom a manipulovanie s tovarom neoprávnenej osoby
 • poškodením tovaru zjavne neobvyklým nadmerným zaťažovaním alebo používaním nie obvyklým spôsobom na ktorý je tovar určený, v rozpore s technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území SR

 

14. NEOPODSTATNENÝ VÝJAZD K REKLAMÁCII

Pri požiadavke Kupujúceho na výjazd k overeniu reklamácie, ktorá bude neopodstatnená má Predávajúci právo požadovať od Kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených vyslania povereného pracovníka s výjazdom. Predavajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

 

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Akékoľvek nároky, zodpovednosti či povinnosti z titulu omeškania s plnením alebo z titulu opomenutia plnenia vylučujú neovplyvniteľné okolnosti, ktoré znemožnili plnenie včas, riadne či z cela (aj pokiaľ sa týka tretích osôb ako subdodávateľov) a pokiaľ nemožno predpokladať, že by prekážku v plnení povinností vzniknutú pôsobením neovplyvniteľných okolností bolo možné odvrátiť či prekonať alebo by bolo neprekonateľnú okolnosť v dobe vzniku predvídať.

Predávajúci v takýchto prípadoch nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu. Neovplyvnými udalosťami sa rozumie: požiar, občianske nepokoje, stávky, havárie, prírodné katastrofy, opatrenia štátnych orgánov a iné podobné skutočnosti a udalosti, ktoré majú vplyv na schopnosť plnenia povinnosti, ktoré sa vymykajú kontrole a vplyvu dotknutých subjektov v realizácii plnenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom= kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa = kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

 

Tieto novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 12.06.2014


MDQ5Y